Short Form Panel

Friday 10 July 2020, 12.00 – 13.00

WATCH NOW

Short Form Content for a New Generation

How to attract Gen Z with high quality short-form content on the platforms they watch? This panel will discuss how to create innovative, exciting, high quality digital content that resonates with younger audiences while developing new talent in front and behind the camera.

Panelists will include: Louise Thornton, Digital, Social and Youth Commissioning Executive with BBC Scotland; Rhodri ap Dyfrig, Online Content Commissioner with S4C; Maeve McLoughlin, Youth Executive BBC Three /BBC NI/Northern Ireland Screen and Éamonn McManus of TG Lurgan & Moose. The panel will be moderated by Laura Ní Cheallaigh, TG4.

Details will also be announced of a new commissioning round for digital first short-form content and the development of new talent support by TG4, the BAI, Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund and Údarás na Gaeltachta and in association with Gréasán na Meán.

Ábhar Gearrfhoirme le haghaidh Glúin Nua

Conas le Gen Z a mhealladh le hábhar gearrfhoirme ar na hardáin ar a mbíonn siad ag féachaint? Pléifidh an painéal mar is féidir ábhar digiteach nuálach agus spreagúil a chruthú atá ábhartha don lucht féachana níos óige agus tallann nua os comhair an cheamara agus taobh thiar de a fhorbairt.

I measc na ndaoine ar an bpainéal beidh Louise Thornton, Feidhmeannach Coimisiúnaithe d’Ábhar Digiteach, Sóisialta agus Óige le BBC Scotland; Rhodri ap Dyfrig, Coimisinéir Ábhar Ar Líne S4C; Meave McLoughlin, Feidhmeannach Óige BBC Three/BBC NI/Northern Ireland Screen agus Éamonn McManus ó TG Lurgan & Moose. Laura Ní Cheallaigh ó TG4 a dhéanfaidh modhnóireacht ar an bpainéal.

Fógrófar sonraí chomh maith faoi bhabhta nua coimisiúnaithe maidir le hábhar gearrfhoirme digiteach agus tacaíocht nua tallainne atá forbartha ag TG4, an BAI, Ciste Craoltóireachta Thuaisceart Éireann agus Údarás na Gaeltachta agus i gcómhar le Gréasán na Meán.

Supported By