Creative Europe MEDIA Panel

Wednesday 08 July 2020, 12.00 – 13.00

WATCH NOW

12.00 8ú Iúil 2020
An Eoraip Chruthaitheach MEDIA – An Todhchaí

Seisiún eolais faoin gClár nua atá molta do 2021-2027
Aoichainteoir: Martin Dawson, Rannóg MEDIA, An Coimisiún Eorpach

12.00 8th July 2020
Creative Europe MEDIA – The Future

An information session on the proposed new Programme 2021-2027
Key-note speaker: Martin Dawson, Deputy Head of MEDIA, DG Connect, European Commission
Followed by a discussion with MEDIA Beneficiaries from the West of Ireland
Liz Quinn – Galway Film Fleadh
Moe Honan – Moetion Films / Animation Ireland
Niamh Fagan – Lunar Pictures
Cathal Ó Cuaig – Léirithe Rúnda
Chair: Eibhlín Ní Mhunghaile – Creative Europe Desk, MEDIA Office Galway

Supported By

Oifig MEDIA na Gaillimhe| MEDIA Office Galway