Gearrscannáin

Irish with English subtitles | 60 mins | 13+

Tue 15th Nov | 1.15pm & Tue 15th Nov | 2.30pm

Aire Na Gaeltachta

Hilary Bowen-Walsh | 5 mins

Cuirtear leithdháileadh buiséid don ghaeilge de chúram ar aire rialtais. Tá srianta dochta curtha ar chaiteachas, áfach. Gearrscannán ó Mumbro Top.

A government minister is tasked with funding allocation for the Irish language. However tight constraints have been imposed on spending. A short film by Mumbro Top.

The Emerald Isle

Hilary Bowen-Walsh | 3 mins

Ar aghaidh linn ar aistear iontach go hOz, áit ina dtuigeann Dorothy go bhfuil a croí sa mbaile. Gearrscannán ó Mumbro Top.

Come along on a wondrous journey to Oz, as Dorothy discovers that home is where the heart is. A short film by Mumbro Top.

Gaiste

Michael Keane | 10 mins

Suite i baile beag in Éirinn, tá chuile dhuine ag caint faoi aip nua. Baineann dhá déagóir tríal as. Níl ann ach píosa sproi go dtí go bhfuil na dúshláin do-athraithe.

Set in a small Gaeltacht village in Ireland a new viral app has everyone talking, 2 teenagers decide to give it a try see what all the fuss is about until their actions become irreversible.

Taoidi Ama Tides of Time

Phil Shanahan | 5 mins

Doras dofheicthe, dufair, agus turas siar ar an am atá caite.

Bí i dteannta Molly agus Beth i scéal a ghluaiseann tríd na glúinte a tháinig romhainn – eachtra dóibh siúd a ghlacann rioscaí, idir óg agus aosta.

A hidden door, a jungle, and a journey into the past – an adventure for all the family. Join Molly and Beth in a story that crosses time and generations, for risk-takers young and old.

TIDES OF TIME featured an adapted extract from Judi Curtin’s 2016 book Time After Time, cleverly narrated by ICO Cellist Aoífe Nic Athlaoich, colourfully visualized and animated by Phil Shanahan.  The soundscape Wave is performed by the ICO and is the fruit of a bountiful collaboration between ICO and composer Sam Perkin, supported by The Arts Council of Ireland.

Leathanach Deiridh

Michael Keane | 10 mins

Bunaithe ar fíor-imeachtaí. Spreagann cúinsí mí-ámharach bhean óg a scéal a insint, óna bhreith in áras máithreacha agus naíonán, go saol caite ag déanamh machnaimh faoina teaghlach caillte

Based on true events. Unfortunate circumstances prompt a young woman to recount her story, from her birth at a mother and baby home to a life spent wondering about her lost family.

Cailin Alainn

Megan K Fox | 12 mins

Is dráma tairisceana dátheangach é ‘Cailín Álainn’ faoi dhéagóir trasinscneach a thagann amach don chéad uair ag dioscó tras-ghúna sa Ghaeltacht.

Cailín Álainn’ is a tender bi-lingual drama about a transgender teen who comes out for the first time at a cross dress disco in the Gaeltacht.

Siondrom Sonas

Sean Dowd | 15 mins

Spreagadh an stiúrthóir agus eagarthóir Seán Dowd chun a scannán faisnéise Siondróm Sonas a dhéanamh de bharr taithí a bheith ag fás aníos lena dheartháir óg Kevin atá ina chónaí le Down Syndrome. Nochtann Seán na bealaí inar leag Kevin lámh ar shaol na mball go léir ina theaghlach chun feabhais agus conas nach mbeadh an saol mar an gcéanna dá uireasa.

Director and editor Seán Dowd was inspired to make his documentary film Siondróm Sonas by the experience of growing up with his younger brother Kevin who lives with Down Syndrome. Seán reveals the ways in which Kevin has touched the lives of all the members in his family for the better and how life would not be the same without him.

The festival in association with Foras na Gaeilge will be touring one of the above titles to schools in Galway city + County – if your school is interested please email annette@filmfleadh.ie for further information.

Beidh an Féile, i gcomhar le Foras na Gaeilge, ag taisteal chuig scoileanna i gCathair agus i gContae na Gaillimhe ag taispeáint ceann de na scannáin thuasluaite. Má tá suim ag do scoil bheith páirteach seoil ephost led thoil chuig annette@filmfleadh.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Buiochas le Nemeton TV, Eibhlin Ni Mhunghaile, TG4, Eibh O’Brien Collins agus Cliona Ni Shiurdain

Principal funder